Glempinga “Bārtas Krasts” iekšējās kārtības noteikumi

Glempings atrodas privātā teritorijā, un visus kempinga iekšējos kārtības noteikumus nosaka glempinga īpašnieks.
Lai reģistrētos glempingā, viesiem ir jāuzrāda derīgu personu identificējošu dokumentu un jāparakstās par iekšējās kārtības noteikumiem.
Viesu ierašanās glempingā notiek no pulskten 15:00, izrakstīšanās no namiņiem un teltīm – līdz 12:00.
Visi glempinga pakalpojumi ir maksas pakalpojumi. Lūdzam skatīties cenu lapu vai jautāt darbiniekiem. Iznomātais inventārs jāatgriež tādā pašā tehniskā stāvoklī, kādā saņemts, pretējā gadījumā var tikt piemērota soda nauda.
Glempings “Bārtas Krasts” ir klusais glempings, tāpēc skaļas svinības un skaļa mūzikas klausīšanās nav atļautas. Izņēmumi ir atsevišķi pasākumi, par kuriem notikusi iepriekšēja vienošnās ar administrāciju.
Glempingā ir aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus, lietot personiskos elektriskos sildītājus un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu. Maltīšu pagatavošanai ir paredzētas virtuves namiņos, koplietošanas virtuve, uz vietas pieejamie grili un ugunskuru vietas.
Ugunskurus atļauts kurināt tikai speciāli tam paredzētās vietās.
Aizliegts bojāt atpūtas parka inventāru un ēkas. Viesu pienākums ir saudzēt glempinga materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā.
No naktsmītnēm kategoriski aizliegts iznest mēbeles un citu inventāru, kā arī ienest tajās mēbeles no citām telpām.
Personīgās un klientu drošības un miera labad atpūtas parka teritorijā ir stingri aizliegts uzturēties stiprā apreibinošo vielu reibumā. Glempinga apkalpojošajam personālam ir tiesības attiekties apkalpot klientu, kas atrodas apreibinošo vielu reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.
Atpūtas kompleksa teritorijā aizliegts ievest un lietot ieročus, narkotikas un psihotropās vielas.
Peldēties atļauts dīķī un Bārtas upē. Pie ūdenstilpnēm nav apsardzes/uzraugu, tādēļ katrs viesis, peldoties, pats atbild par savu un savu bērnu veselību un drošību.
Katrs viesis ir pats atbildīgs par savu personīgo mantu drošību.
Namiņa atslēgu nozaudēšanas gadījumā sods 5 euro.
Bērni vecumā līdz 18 gadiem var uzturēties atpūtas parkā vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā, kas arī atbild par bērna veselību un drošību.
Teritorijā ir atļauts ievest suņus un kaķus, kas nav agresīvi. Par mājdzīvnieku ievešanu teritorijā var tikt piemērota maksa. Reģistrējoties, viesim obligāti jāinformē administrāciju par līdzpaņemtiem mājdzīvniekiem. Mājdzīvniekus vienmēr jātur pavadā, saimnieku pienākums ir savākt aiz sava mājdzīvnieka un to pieskatīt nepārtraukti.
Dīķī barot Zivis un makšķerēt ir stingri aizliegts – sods 10 eiro.
Atkritumus drīkst mest tikai speciāli tam paredzētās atkritumu urnās. Par atkritumu mešanu arpus tām tiks aprēķināta soda nauda.
Smēķēšana nav atļauta nevienā no glempinga namiņiem vai teltīm. Smēķēt drīkst tikai laukā, netraucejot citus glempinga viesus. Izsmēķus aiz sevis ir jāsavāc un jāiemet tam speciāli paredzētās atkritumu vietās. Nekādā gadījumā nedrīkst izsmēķus sviest zemē vai ūdenī, par to tiks piemērota soda nauda.
Glempinga viesim ir tiesības informēt administrāciju par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām, nepilnībām glempingā.
Glempinga viesu pienākums ir, beidzoties īres līgumam, uzaicināt administratoru pieņemt glempinga telti vai mājiņu, nodot atslēgas un iznomāto inventāru.
Autotransports ir jānovieto tam paredzētajā vietā.
Atkārtotu aizrādījumu neievērošanas gadījumā var tikt izsaukta apsardze.
Aicinām ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, cienīt apkārtējos cilvēkus un vidi, kārtīgi atpūsties un izbaudīt dabu!


SIA “Bārtas Krasts” kontaktinformācija:
e-pasts: info@bartaskrasts.com
tālr.: +371 28892827