2018.gada jūnijā tika realizēts projekts “Četru tūrisma mītņu būvniecība īpašumā “Bārtas krasts”, Dunikas pagasts”, kurš saņēma publisko līdzfinansējumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros tika uzbūvētas un labiekārtotas četras tūrisma mītnes ar terasēm, izbūvēti nepieciešamie inženiertīkli un labiekārtota teritorija.


2019.gadā tika īstenots projekts “Divu mēbelētu telšu uz terasēm un virtuves / tualešu ēkas būvniecība īpašumā “Bārtas krasts”, kurš saņēma publisko līdzfinansējumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros tika uzstādītas 2 jaunas “glempinga” teltis ar aprīkojumu un uzbūvēta koplietošanas virtuves / tualešu ēka

 


2020.gadā tika īstenots projekts Publiska bērnu spēļu laukuma izveide glempingā “Bārtas krasts”, Dunikas pagasts”, kurš saņēma publisko līdzfinansējumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros atpūtas kompleksa teritorijā tika uzstādīts spēļu laukums ar atbilstošu aprīkojumu dažāda vecuma bērniem (no 3 līdz pat 16 gadiem)


2021.gadā ar ELFLA publisko līdzfinansējumu tika īstenots projekts Nr.21-02-AL13-A019.2103-000011 “Četru aprīkotu glempinga telšu un ūdens attīrīšanas iekārtas iegāde”, kura ietvaros tika uzbūvētas četras aprīkotas glempinga teltis un uzstādīta ūdens attīrīšanas iekārta, kas nodrošina auggstu ūdens kvalitāti “Bārtas krasts” apmeklētājiem


2022.gadā ar ELFLA publisko līdzfinansējumu tika īstenots projekts Nr. 22-02-AL13-A019.2103-000010 “Tūrisma mītnes būvniecība īpašumā “Bārtas krasts” tika uzbūvēta viena 2-stāvu tūrisma mītne ar āra lapeni un labiekārtota (bruģēta) jaunai tūrisma mītnei pieguļošā teritorija.


2023.gadā ar ELFLA publisko līdzfinansējumu tika īstenots projekts – Laivu piestātnes ierīkošana atpūtas kompleksā “Bārtas krasts”. Ierīkotā laivu piestātne Bārtas upes ūdens tūristiem nodrošinās ērtu laivu pietauvošanas iespēju, drošu izkāpšanu un nokļūšanu glempinga “Bārtas krasts” teritorijā.

 

 

Mūsu teltis ražotas glamphouse.eu

 

SIA “Bārtas krasts” ir noslēdzis 22.04.2021. līgumu Nr.SKV-L-2021/85 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.