2018.gada jūnijā tika realizēts projekts “Četru tūrisma mītņu būvniecība īpašumā “Bārtas krasts”, Dunikas pagasts”, kurš saņēma publisko līdzfinansējumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros tika uzbūvētas un labiekārtotas četras tūrisma mītnes ar terasēm, izbūvēti nepieciešamie inženiertīkli un labiekārtota teritorija.


2019.gadā tika īstenots projekts “Divu mēbelētu telšu uz terasēm un virtuves / tualešu ēkas būvniecība īpašumā “Bārtas krasts”, kurš saņēma publisko līdzfinansējumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros tika uzstādītas 2 jaunas “glempinga” teltis ar aprīkojumu un uzbūvēta koplietošanas virtuves / tualešu ēka


2020.gadā tika īstenots projekts Publiska bērnu spēļu laukuma izveide glempingā “Bārtas krasts”, Dunikas pagasts”, kurš saņēma publisko līdzfinansējumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros atpūtas kompleksa teritorijā tika uzstādīts spēļu laukums ar atbilstošu aprīkojumu dažāda vecuma bērniem (no 3 līdz pat 16 gadiem)

Mūsu teltis ražotas glamphouse.eu

 

SIA “Bārtas krasts” ir noslēdzis 22.04.2021. līgumu Nr.SKV-L-2021/85 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.